Een Nieuw en Uniek ontwerp!!!

Dit model is ontworpen door Linda Knol, eigenaar van BraidOfRevolution & is alleen hier verkrijgbaar, in deze webshop!


Dit ontwerp is Geregistreerd bij het modellenregister onder inschrijfnummer 88785-01

www.boip.int/nl/modellenregister

 

Inbreuk op modelrecht begint bij het artikel over de beschermingsomvang uit artikel 3.16 BVIE. Dit verdrag zegt letterlijk:

“Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model

 

Ook heeft BraidOfRevolution een Frontriem met een extreem grootse luxe uitstraling! Bekijk die frontriem via onderstaande link!